2. Ćwiczenie – Packet tracer połączenie desktop – laptop kabel zwykły i kabel cross-OVER

 1. W widoku topologii logicznej umieszczamy urządzenia tupu PC i Laptop. Wykonując kolejno
  – select(1)
  -„End Devices” (2)
  – wybierając podkategorię urządzeń biurowych (3)
  – wybierając urządzenie PC(4) oraz laptop(5)
  – przeciągając z wciśniętym lewym klawiszem myszy na widok „Logical” (6)

2. Zmiana nazwy urządzeń. Przy wybranym
– narzędziu select (1)
– klikamy dwa razy lewym klawiszem myszki na drugą linie(2)
– zmieniamy nazwę urządzenia z Laptop0 na Laptop z PC na Desktop(3)

3. Dodanie połączenia (uwaga w ramach ćwiczenia dodamy i usuniemy połączenie kablem sieciowym no crossover). W polu kategorii
– wybieramy „Connections” (1)
– „Copper Straight-Through” (2).

4. Zestawienie połączenia kablem no crossover. Na dowolnym urządzeniu (mając wybrany Copper Straight-Through) po wybraniu lewym przyciskiem myszy wyskakuje nam pole wyboru gdzie zaznaczamy możliwe połączenie tj.
– FastEthernet0 (1)
– analogicznie postępujemy wobec drugiego urządzenia(2).

5. Usuwanie połączenia .  Ponieważ fizyczne karty sieciowe (obecnie domyślny standard producentów ale może zdarzyć
się wyjątek) posiadają obsługę Auto_MDI-MDIX to w Cisco Packet Tracer trzeba skonfigurować łącze dwóch klientów kablem crossover
– sygnalizacja o złym połączeniu urządzeń brak koloru zielonego na końcówkach przewodów (4) .
W tym celu należy
– z górnego menu wybieramy „Delete „(1)
– po najechaniu na połączenie pokazuję się nam krzyżyk który po kliknięciu lewym przyciskiem (2)
– usuwa połączenie miedzy dwoma komputerami(3)

6. Zestawienie połączenie kablem Ethernet crossover
Postępujemy analogicznie jak w punkcie 4 z tym wyjątkiem, że wybieramy:
– Copper Cross-Over i łączymy (1)
– do dowolnego klienta (2)
– zielony trójkącik oznacza poprawność połączenia (3)

7. Zapisywanie rezultatów. Wybierz „File” -> „Save As…” i zachowaj bieżący zapis konfiguracji jako potwierdzenie wykonania ćwiczenia oraz jako podstawę do dalszych ćwiczeń. Sugerowana nazwa: „polaczenie desktop -kabel CrossOvver”

1. ĆWiczenie – Rozpoczęcie pracy PACKET TRACER – CISCO

 1. Po standardowej instalacji programu i jego uruchomieniu mamy okno logowania. Jeżeli prowadzący zajęcia nie poda nam danych logowania do programu PACKET TRACER możemy zalogować się jako gość. Klikamy na „Guest Login”(1) czekamy do upłynięcia wyznaczonego czasu.

2. Budowa programu.
– główne menu programu (1)
– pasek przycisków na podstawie menu głównego, nowy, drukuj, cofnij itp. (2)
– pasek menu podręcznego: zaznacz, usuń, zmień rozmiar,testuj, itp (3)
– widok na topologię logiczną budowanej sieci (4)
– grupa urządzeń należących do kategorii: modele przełączników, model routerów, urządzeń końcowych (5)
– wybór kategorii urządzeń routery, przełączniki, desktopy, serwery i rodzaje medium komunikacji podzielony na kolejną podkategorię (6)

3. Aby dodać komputer do widoku sieci logicznej wybieramy z paska menu „select” (1) następnie kategorię „End Devices”(2) kategorię główną/pierwszą (3) z listy wyboru PC (4) przeciągamy na środek widoku „Logical”

4. Usuwanie komputera z sieci logicznej
PACKET TRACER z paska menu „delete” (1) po najechaniu krzyżykiem na dane urządzenie zostaje ono usunięte(2)

5. Widok na sieć logiczną PACKET TRACER bez żadnego elementu.

5. Media przewodowe

Światłowód należy do medium transmisji

Correct! Wrong!

W kablu sygnały są przesyłane poprzez medium

Correct! Wrong!

Największą oporność na zakłócenia elektromagnetyczne ma

Correct! Wrong!

kabel koncentryczny zwany jest również

Correct! Wrong!

Jednym z elementów budowy kabla koncentrycznego jest

Correct! Wrong!

Kabel koncentryczny umożliwiają prędkość transmisji

Correct! Wrong!

EMI (ElectroMagnetic Interference) oznacza

Correct! Wrong!

Do zakończenia magistrali w kablu koncentrycznym służy

Correct! Wrong!

Składający się z izolowanych przewodów miedzianych to kabel typu

Correct! Wrong!

Skrętka nieekranowana posiada oznaczenie

Correct! Wrong!

Oznaczenia SFTP, S/STP, FSTP. dotyczą

Correct! Wrong!

Złącze typu RJ-11 używane jest gnieździe:

Correct! Wrong!

Złącze typu RJ-45 używane jest gnieździe:

Correct! Wrong!

Przesyłane dane za pomocą impulsów światła stosuje się w

Correct! Wrong!

Impuls świetlny reprezentuje (1 lub 0)

Correct! Wrong!

Światłowód umożliwia prędkość transmisji

Correct! Wrong!

Elementem budowy światłowodu jest:

Correct! Wrong!

W celu osiągnięcia dalekich odległości stabilnego połączenia zastosujemy łącza typu

Correct! Wrong!

Analogowe medium transmisji zapewnia

Correct! Wrong!

Dane dzielone na szeregowy ciąg bajtów z których każdy oddzielony jest od innych bitem startu i bitem stopu to metoda transmisji

Correct! Wrong!

Modemy dzielą dane na małe porcje zwane inaczej

Correct! Wrong!

1. Pojęcia z zakresu elektroniki i elektrotechniki

MONTAŻ I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I SIECI. EE.08. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. CZ. 1
WSIP EE.08

Różnica potencjałów pomiędzy dwoma punktami obwodu elektrycznego

Correct! Wrong!

Jest to odwrotnością okresu T przebiegu zmiennego.

Correct! Wrong!

Wielkość fizyczna charakteryzująca przepływ prądu elektrycznego zdefiniowana jako stosunek wartości ładunku elektrycznego przepływającego przez daną powierzchnię do czasu przepływu ładunku to.

Correct! Wrong!

Pobierana przez urządzenie, pomnożone napięcie zasilania urządzenia i pobierany prąd to

Correct! Wrong!

Inaczej opór elektryczny. Występuje w obwodzie prądu stałego i zmiennego mowa o:

Correct! Wrong!

Stosunkiem ładunku zgromadzonego na przewodniku do potencjału przewodnika nazywamy:

Correct! Wrong!

Zdolność wytwarzania strumienia pola magnetycznego przez obwód zasilany prądem elektrycznym to:

Correct! Wrong!

Symbolem częstotliwości jest

Correct! Wrong!

Symbolem mocy jest

Correct! Wrong!

Symbolem pojemności elektrycznej jest

Correct! Wrong!

Symbolem indukcyjności jest

Correct! Wrong!

Symbolem napięcia jest

Correct! Wrong!

Symbolem rezystancji jest

Correct! Wrong!

Symbolem natężenie prądu jest

Correct! Wrong!

Symbol oznacza prąd:

Correct! Wrong!

Symbol oznacza prąd:

Correct! Wrong!

2. Nazwa systemu, Grupy Roboczej i konfiguracja kart sieciowych.

 1. Aby zmienić nazwę systemu o ile nie mamy uruchomionego „Menadżer serwera ” (1) klikamy na „Serwer lokalny” (2)

2. Klikamy na nazwę komputera lub grupy roboczej (1) wyświetli się nam okno „Właściwości systemu” gdzie wybieramy Zmień…(2) otrzymamy okno „Zmiana nazwy komputera/domeny” gdzie w oknie Nazwa komputera: (3) wpisujemy ‚W-S-2012’ w polu Grupa robocza:(4) wpisujemy ‚FIRMA’. Serwer będzie potrzebował ponownego uruchomienia (można wybrać opcję „Inne zadanie (zaplanowane)”)

3. Widoczne zmiany po restarcie komputera(1).

4. Zmiana nazwy interfejsów sieciowych.
W zakładce „Serwer lokalny” widzimy dostępne karty sieciowe o nazwach Ethernet i Ethernet 1 klikamy na informacji o obsłudze interfejsu (1)

5. Prawym klawiszem myszy klikamy w obszarze połączenia Ethernet lub Ethernet 2(1) wybieramy z menu podręcznego opcję „Zmień nazwę”(2) wybieramy kartę z opisem „Network” (jest to karta która łączy serwer z siecią Internet) i nadajemy jej nazwę ‚WAN’ druga kartę pracującą w połączeniu lokalnym nazwiemy ‚LAN’.

6. Aby nadać karcie „LAN” adresację należy najechać na obszar karty i prawym klawiszem myszy(1) z menu podręcznego wybrać „Właściwości”(2) ukaże się okno w którym będziemy musieli skonfigurować składnik „Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)” (3). W kolejnym oknie w zakładce ogólne wybieramy „Użyj następującego adresu IP” i podajemy adresacje klasy „B” zarezerwowaną:
Adres IP: 172.16.0.1
Maska: 255.255.255.0

7. Sprawdzenie konfiguracji karty wykonujemy w „PowerShell” (1) wpisując polecenie ‚ping 172.16.0.1’ (2) uzyskane cztery odpowiedzi „Reply” oraz informacja „(0% loss)” oznaczają poprawność konfiguracji interfejsu „LAN”

Potwierdzeniem wykonania zadania są zrzuty ekranu całego pulpitu roboczego z datą i godziną oraz zalogowaną 
sesją w dowolnym serwisie (gmail, moodle, facebook,) z widoczną tożsamością.

1. Konfiguracja VirtualBOX i Instalacja SYTEMU Windows SERVER

Zadanie polega na:
1. Konfiguracji maszyny wirtualnej pod instalację Windows Serwera (64-bit) składającej się z
– trzech dysków o pojemności minimum 50 GB każdego o dowolnej nazwie (1)
– dwóch kart sieciowych skonfigurowanych jako (2)
*Karta 1 – NAT
*Karta 2 – Sieć wewnętrzna

Maszyna -> Ustawienia -> Pamięć | Sieć

2. Wybór ustawań formatu czasu oraz klawiatury (1).

3. Wybór wersji instalacji systemu operacyjnego Windows Serwer (1).

4. Mamy trzy dyski widoczne w systemie wybieramy pierwszy (Drive 0 ) który zostanie podzielony na partycje do zainstalowania systemu (1).

5. Konfigurujemy domyślne konto Administrator musimy użyć silnego hasła np: zaq1@WSX

6. Efekt końcowy instalacji – okno logowania do systemu

7. Po pierwszym zalogowaniu się do systemu automatycznie uruchomiany jest „Server Manager” oraz informacja o wykryciu ustawień sieci. W naszym wypadku konfigurować będziemy kartę sieciową nr2 (sieć wewnętrzną ) więc zatwierdzamy ustawienia (1).

8. Aby posługiwać się Windows Serwerem w języku polskim należy kolejno
– z menu podręcznego prawym klawiszem myszki (1) wybrać „Control Panel” (2)
– w „Control Panel” wybieramy opcję Add language (3)

– jeżeli w polu wyboru jest już „polski” klikamy na opcję (1) w przeciwnym razie „Add a language” (3) i wybieramy język polski
– w „Language options” system sprawdzi (po kilku minutach) czy ma możliwość ściągnięcia i zainstalowania paczki z językiem (2)

– instalacja pakietu może potrwać kilka minut.

– po restarcie systemu widzimy już system w polskiej wersji językowej

Potwierdzeniem wykonania zadania są zrzuty ekranu całego pulpitu roboczego z datą i godziną oraz zalogowaną 
sesją w dowolnym serwisie (gmail, moodle, facebook,) z widoczną tożsamością.

Budowa systemu komputerowegO.

Hardware to:

Correct! Wrong!

Software to:

Correct! Wrong!

Oprogramowanie systemowe:

Correct! Wrong!

Oprogramowanie narzędziowe:

Correct! Wrong!

Oprogramowanie użytkowe:

Correct! Wrong!

System komputerowy dzielimy na:

Correct! Wrong!

Ekran dotykowy jest urządzeniem

Correct! Wrong!

Graphical User Interface

Correct! Wrong!

Linię komend jako domyślny sposób komunikacji z systemem stosujemy:

Correct! Wrong!

Główną warstwą zarządzającą systemem operacyjnym jest:

Correct! Wrong!

Do komunikacji z systemem służy :

Correct! Wrong!

Wielozadaniowość, wielowątkowość, skalowalność, wywłaszczalność to cechy

Correct! Wrong!

Stabilność systemu operacyjnego uzyskujemy przez:

Correct! Wrong!

Gromadzenie danych i zarządzanie nimi to zaleta:

Correct! Wrong!

Uzyskiwanie dostępu do internetu

ARPANET powstał na potrzeby:

Correct! Wrong!

Internet składa się

Correct! Wrong!

Sieci lokalne jest przyłączona do internetu za pośrednictwem urządzenia nazywanego:

Correct! Wrong!

Interfejsy WAN i LAN znajdziemy w urządzeniu:

Correct! Wrong!

Rolę routera może pełnić komputer wyposażony:

Correct! Wrong!

Aby mieć połączenie z siecią internet potrzebny jest:

Correct! Wrong!

Router pełni rolę zwaną:

Correct! Wrong!

Router nie pełni roli

Correct! Wrong!

Technika polegająca na zmianie adresu źródłowego pakietu IP na jakiś inny. Stosowana często w przypadku podłączenia sieci dysponującej adresami prywatnymi do sieci Internet. Wtedy router, przez który podłączono sieć, podmienia adres źródłowy prywatny na adres publiczny (najczęściej swój własny).

Correct! Wrong!

Technika polegająca na zmianie adresu docelowego pakietu IP na jakiś inny. Stosowana często w przypadku, gdy serwer, który ma być dostępny z Internetu ma tylko adres prywatny. W tym przypadku router dokonuje translacji adresu docelowego pakietów IP z Internetu na adres tego serwera.

Correct! Wrong!

Zadaniem usługi proxy jest przyspieszenie otwierania treści i jest to serwer:

Correct! Wrong!

Zadanie:

 1. Wejdź na stronę http://proxy.it-manuals.info/
 2. Zrób zrzut ekranu serwerów w lokalizacji POLAND
 3. Znajdź serwer najszybciej odpowiadający (RESPONSE TIMES)

 4 . Dowolną przeglądarkę skonfiguruj do pracy z serwerem
Na przykładzie Firefox: wejdź konfigurację przeglądarki (adres about:preferences
) opcje/sieci.

Podaj adresy: wykonując  wskazówki 1 i 2

5.  Potwierdź otwarcie  strony z skonfigurowanym serwerem proxy:

Pojęcia z zakresu elektroniki i elektrotechniki

Materiał do testu znajdziesz w książce:

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci Część 1 wydawnictwo WSiP   

Różnica potencjałów pomiędzy dwoma punktami obwodu elektrycznego to

Correct! Wrong!

Jest to odwrotnością okresu T przebiegu zmiennego.

Correct! Wrong!

Wielkość fizyczna charakteryzująca przepływ prądu elektrycznego zdefiniowana jako stosunek wartości ładunku elektrycznego przepływającego przez daną powierzchnię do czasu przepływu ładunku to.

Correct! Wrong!

Pobierana przez urządzenie, pomnożone napięcie zasilania urządzenia i pobierany prąd to

Correct! Wrong!

Inaczej opór elektryczny. Występuje w obwodzie prądu stałego i zmiennego mowa o:

Correct! Wrong!

Stosunkiem ładunku zgromadzonego na przewodniku do potencjału przewodnika nazywamy:

Correct! Wrong!

Zdolność wytwarzania strumienia pola magnetycznego przez obwód zasilany prądem elektrycznym to:

Correct! Wrong!

Symbolem częstotliwości jest

Correct! Wrong!

Symbolem mocy jest

Correct! Wrong!

Symbolem pojemności elektrycznej jest

Correct! Wrong!

Symbolem indukcyjności jest

Correct! Wrong!

Symbolem napięcia jest

Correct! Wrong!

Symbolem rezystancji jest

Correct! Wrong!

Symbolem natężenie prądu jest

Correct! Wrong!

Symbol oznacza prąd:

Correct! Wrong!

Symbol oznacza prąd

Correct! Wrong!

t-sieci-4 | WebQuest Topologie logiczne

Teoria:  Topologie logiczne

Zagadnienia:

Topologia logiczna, metody,CSMA/CD, IEEE 802.11, Ethernet
http://zstzbaszynek.pl/blog/2954,topologie-logiczne/
https://pl.wikipedia.org/wiki/CSMA/CD
https://pl.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
https://pl.wikipedia.org/wiki/Topologia_sieci_komputerowej
https://sieci.infopl.info/index.php/projekt/topologialog

Test  z topologie logiczne

Topologia logiczna opisuje

Correct! Wrong!

Topologie logiczna definiowana jest przez

Correct! Wrong!

CSMA/CD to

Correct! Wrong!

Używając IEEE 802.11 mowa jest o:

Correct! Wrong!

Ethernet jako topologia logiczna opiera się na

Correct! Wrong!

Na zrzucie poniżej widzimy

Correct! Wrong!

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook
Google+
https://ee.08.cwinf.net">